Bezwaar op een vergunning

Heeft u van ParkeerService een afwijzing op uw vergunningaanvraag ontvangen? U kunt hiertegen in bezwaar gaan. U dient uw bezwaar, volgens artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na de verzenddatum van uw afwijzing in te dienen bij ParkeerService. 

Het bezwaar moet ondertekend zijn en bevat, volgens artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht, tenminste de volgende elementen:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort