Bezwaarprocedure

Bezwaar op een naheffing

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?
Klik hier om uw bezwaarschrift online in te dienen. 

LET OP: Het indienen van een bezwaar n.a.v. een naheffingsaanslag is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan door middel van de brief die u krijgt toegezonden van Tobias Fiscaal / ParkeerService IJsselstein. Tobias Fiscaal  / ParkeerService IJsselstein verzorgt voor de Gemeente IJsselstein het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet wordt er een invorderingsprocedure gestart. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen, als uw bezwaar wordt gehonoreerd ontvangt u uw geld terug.

Wanneer heeft het zin bezwaar te maken? Lees hier meer informatie.
Wanneer heeft een bezwaarschrift geen zin? Lees hier meer informatie.

Bezwaar op een vergunning

Heeft u van ParkeerService een afwijzing op uw vergunningaanvraag ontvangen? U kunt hiertegen in bezwaar gaan. U dient uw bezwaar, volgens artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na de verzenddatum van uw afwijzing in te dienen bij ParkeerService. 

Het bezwaar moet ondertekend zijn en bevat, volgens artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht, tenminste de volgende elementen:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort