Aanvragen Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Per 1 januari neemt parkeerbedrijf P1 de parkeertaken van ParkeerService over.
Voor het aanvragen van een GPK kunt u vanaf dan bij de gemeente terecht.

Lees deze 'brief van de gemeente' voor meer informatie.

 

Personen met een beperkt loopvermogen (minder dan 100 meter) kunnen in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart geldt in IJsselstein een gehele vrijstelling op betaald parkeren plaatsen, uitgezonderd de parkeergarages.

 

Wat zijn de voorwaarden?

GPK voor bestuurder:

 • U bent bestuurder van een auto en heeft een geldig rijbewijs
 • Uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, is minder dan 100 meter 
 • Deze beperking heeft u tenminste 6 maanden
 • Bent u blijvend van een rolstoel afhankelijk of rijdt u soms auto en bent u op andere momenten afhankelijk van hulp? Vraag dan een gecombineerde bestuurder/passagierskaart aan.

GPK voor passagier:

 • U heeft een aantoonbare loopbeperking waarbij uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, minder dan 100 meter is
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van een bestuurder
 • Deze loopbeperking heeft u tenminste 6 maanden
 • De kaart is persoonsgebonden, bij het gebruik van de GPK-P moet u zelf altijd in de auto aanwezig zijn

GPK voor een zorginstelling:

 • Voor het vervoer van uw bewoners
 • Voorwaarde is een WTZi-toelating volgens de Wet toelating zorginstellingen 

Als er een eind komt aan de handicap of bij overlijden moet de kaart worden teruggegestuurd naar ParkeerService.  

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven.

Aanvragen

Als inwoner van de gemeente IJsselstein komt u voor een kaart in aanmerking op basis van een keuring door Argonaut, de keuringsinstantie. Let op!: Voor een ingediende aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Lees dus eerst de aanvraagcriteria aandachtig door.

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen hebben wij een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs, een recente pasfoto en het volledig ingevulde aanvraagformulier nodig.

 1. Maak gebruik van dit digitale aanvraagformulier Gehandicapten Parkeerkaart. Upload hierbij uw rijbewijs of legitimatiebewijs.
 2. Stuur uw pasfoto per post naar het postadres van ParkeerService.

Hoe gebruikt u uw GPK?

 • Leg de GPK met de geldigheidsdatum duidelijk zichtbaar op uw dashboard.
 • De GPK is persoonsgebonden, bij het parkeren moet u zelf in de auto aanwezig zijn.
 • Bekijk voor de algemene parkeerregels de website van de Rijksoverheid.
 • In IJsselstein kunt u op de betaald parkeerplaatsen gratis parkeren.
 • Bekijk voor het gebruik in andere gemeentes de volgende website: www.gehandicaptenparkeerkaart.nl


GPK verlengen
Ongeveer 2 maanden vóór de vervaldatum van uw kaart krijgt u bericht van ons. Bij een verlenging van een kaart die minder dan 5 jaar geldig was, is een medische keuring altijd nodig. Bij verlenging van de kaart voor vijf jaar is in principe geen keuring nodig. Als er sprake is van een bijzondere medische situatie of als het gebruik van de kaart wordt gewijzigd (van bestuurder naar passagier) kan er wel een keuring nodig zijn.

Gehandicapten parkeerkaart kwijt?
Als u uw kaart verloren heeft of deze is gestolen, vraag dan een nieuwe kaart aan.
Aanvraagformulier duplicaat GPK

Uw verloren kaart wordt in de landelijke databank ongeldig gemaakt.

Bezwaar
Heeft u van ParkeerService een afwijzing op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart ontvangen? U kunt hiertegen in bezwaar gaan. U dient uw bezwaar, volgens artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na de verzenddatum van uw afwijzing in te dienen bij ParkeerService. 

Het bezwaar moet ondertekend zijn en bevat, volgens artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht, tenminste de volgende elementen:
• Uw naam
• Uw adres
• De dagtekening
• Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort