Gehandicaptenparkeerkaart

Personen met een beperkt loopvermogen (minder dan 100 meter) kunnen in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart geldt een gehele vrijstelling op betaald parkeren plaatsen, uitgezonderd de parkeergarages.

Aanvraagcriteria

1. Een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder kan alleen worden aangevraagd indien u zelfstandig een motorvoertuig bestuurt en dus in het bezit bent van een geldig rijbewijs. U mag als passagier van een motorvoertuig absoluut geen gebruik maken van de kaart.

2. Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder: u kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer uzelf bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en u zelf:
a. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
b. met de gebruikelijke loopmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.

3. Gehandicaptenparkeerkaart passagier: u kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer uzelf passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel bent, en u zelf:
a. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
b. voor het vervoer van deur tot deur continue afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

Aanvragen

Als inwoner van de gemeente IJsselstein komt u voor een kaart in aanmerking op basis van een keuring door A-REA, de keuringsinstantie. Let op!: Voor een ingediende aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Leest u dus eerst de aanvraagcriteria aandachtig door.

Aanvraagformulier
U kunt via ParkeerService een aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart. 

>> Aanvraagformulier

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven. 

Kaart vernieuwen

Uw gehandicaptenkaart is maximaal vijf jaar geldig. Wanneer uw huidige kaart is verstrekt door de gemeente IJsselstein ontvangt u uiterlijk 2 maanden voordat uw huidige parkeerkaart verloopt, van ParkeerService een brief met het verzoek om uw kaart opnieuw aan te vragen. 

Let op: De gebruikersmogelijkheden van de gehandicaptenparkeerkaart verschillen per gemeente en per land. Informeer altijd voortijdig bij gemeenten wat de mogelijkheden voor u zijn.

Kijk voor meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart op de website Gehandicaptenparkeerkaart.

Bezwaar

Heeft u van ParkeerService een afwijzing op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart ontvangen? U kunt hiertegen in bezwaar gaan. U dient uw bezwaar, volgens artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na de verzenddatum van uw afwijzing in te dienen bij ParkeerService. 

Het bezwaar moet ondertekend zijn en bevat, volgens artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht, tenminste de volgende elementen:
• Uw naam
• Uw adres
• De dagtekening
• Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort