Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart

Met dit aanvraagformulier kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Voordat u overgaat tot de aanvraag, raden wij u aan de onderstaande aanvraagcriteria aandachtig door te lezen. 

1. Het ingevulde aanvraagformulier wordt door ons in behandeling genomen en indien het nodig is wordt uw aanvraag doorgestuurd naar een keurende instantie. Hiervoor dient u aanvraagkosten te betalen en ontvangt u van ParkeerService een factuur. Na ontvangst van uw betaling wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen. 

2. GPK bestuurder: u kunt hiervoor in aanmerking komen als uw loopafstand minder dan 100 meter bedraagt en uw handicap tenminste langer dan 6 maanden is. Daarnaast dient u zelf een auto te besturen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Let op: u mag als passagier geen gebruik maken van de bestuurderskaart.

3. GPK passagier: u kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u van deur tot deur afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder en uw handicap tenminste langer dan 6 maanden is. 

Let op: u dient altijd als passagier aanwezig te zijn bij het gebruik maken van de passagierskaart.

Hardheidsclausule
Als u niet voldoet aan de hierboven weergegeven criteria en toch voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking wenst te komen, kunt u een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Bij punt 5 in dit aanvraagformulier kunt u een toelichting geven met de reden waarom u een beroep doet op de hardheidsclausule. 

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen hebben wij de volgende documenten van u nodig

  • Kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie geldig rijbewijs (alleen bij de aanvraag van een bestuurderskaart); 
  • Recente pasfoto. 

1. Gegevens aanvrager

Aanhef

2. Aanvraag

Welk type gehandicaptenparkeerkaart wilt u aanvragen?

3. Gehandicaptenparkeerkaart

Bezit u een geldig rijbewijs?
Werd u eerder een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt?
Wat voor kaart betreft het?
Indien de kaart is verstrekt door de gemeente IJsselstein; bent u bekend bij de WMO?
Zo ja, bent u akkoord dat wij informatie betreffende uw loopafstand opvragen bij de WMO?

4. Medische gegevens

Let op!

5. Hardheidsclausule

Toelichting

Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor:

6. Betaalgegevens

Betaalwijze

7. Verklaring

Bevestiging formulier
Leesverklaring

8. Bestanden uploaden

Let op maximaal 6MB