Wijziging parkeerbeleid

08 jul. 2019

Wijziging parkeerbeleid

De gemeente IJsselstein is momenteel bezig met herijking van het parkeerbeleid wat in zal gaan per 1 januari 2020. Daarom wordt dit jaar uw vergunning, na betaling, niet voor een jaar verlengd maar voor zes maanden, namelijk tot en met 31 december 2019. Uiteraard betaalt u dan ook het tarief voor zes maanden.

In november 2019 ontvangt u van ons een brief of u op basis van het gewijzigde betaald parkeerbeleid uw vergunning onder de gewijzigde voorwaarden wilt verlengen, wilt omzetten naar een ander soort vergunning of wilt beëindigen. Uw nieuwe vergunning is, na betaling, dan weer geldig voor een jaar; 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Over de aard van de inhoudelijke wijzigingen die de gemeente wil gaan invoeren per 1 januari 2020 kunnen wij u op dit moment helaas nog niet informeren. Hier wordt in september 2019 door de raad van de gemeente IJsselstein een besluit over genomen.