Ontheffingen binnenstad

Informatie

In het kader van een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwalitatief goed aanbod van winkels en woningen wil de gemeente IJsselstein het verkeer in de binnenstad verminderen. Hiermee wil zij ook het beschermd stadsgezicht versterken. Om van het centrumgebied een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken is de binnenstad autoluw gemaakt. De Autoluwe Binnenstad is ingedeeld in verschillende sectoren. Dit houdt in dat de binnenstad wordt ingedeeld in vier sectoren. Verkeer kan via één van de vier toegangen een bepaald deel van de binnenstad bereiken, maar kan niet van de ene naar de andere sector rijden (zie ook onderstaande figuur). Zo zijn alle bestemmingen bereikbaar, maar is doorgaand verkeer niet mogelijk. Om dit af te dwingen is op een aantal doorgaande wegen afsluitingen geplaatst die in de grond kunnen zakken om indien noodzakelijk het verkeer door te laten (deze afsluitingen worden bollards genoemd). In bijzondere gevallen kan er een ontheffing worden verleend. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld.

Sectorenmodel binnenstad

Laden en lossen

Het laden en lossen in het voetgangersgebied geschiedt binnen venstertijden: van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze tijden worden de bollards in de Kloosterstraat en de hoek Kerkstraat omlaag gezet.

Permanente ontheffing

Bewoners en ondernemers die wonen of gevestigd zijn op de onderstaande adressen kunnen in aanmerking komen voor een permanente ontheffing: 

  • Bewoners en ondernemers die wonen of gevestigd zijn op de Agterhof, de Kerkstraat, Kronenburgplantsoen 1, de Utrechtsestraat 1 t/m 31 oneven en 2 t/m 20 even en de IJsselstraat kunnen een permanente ontheffing aanvragen voor de bollard op de hoek van de Kerkstraat.
  • Bewoners en ondernemers die wonen of gevestigd zijn op de Kloosterstraat[1] en Weidstraat 2 t/m 6 en 1 t/m 3 kunnen een ontheffing aanvragen voor de bollard in de Kloosterstraat.

Permanente ontheffing voor marktkooplieden
Marktkooplieden komen in aanmerking voor een ontheffing voor het passeren van de bollards in de Kloosterstraat en de Kerkstraat. Deze ontheffing is uitsluitend geldig op de vrijdag.
Zodra uw aanvraag wordt toegekend, wordt een toegangspas per post verstuurd. Hiermee kan de gebruiker de betreffende bollard laten zakken.
Let op: Ondernemers dienen een kopie van hun KvK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) mee te sturen. Per adres worden maximaal 2 toegangspassen verstrekt.

Aanvragen

Een jaarontheffing voor de afgesloten binnenstad kunt u bij de gemeente IJsselstein aanvragen.