Abonnementen

Per 1 januari neemt parkeerbedrijf P1 de parkeertaken van ParkeerService over.
Voor het aanvragen van abonnementen en alle parkeervragen kunt u dan bij P1 terecht.

Lees deze 'brief van de gemeente' voor meer informatie.

 

U kunt in de gemeente IJsselstein een abonnement aanvragen voor parkeergarage Overtoom of parkeergarage Eiteren. Voor parkeergarage Eiteren is er op dit moment een wachtlijst.

Algemeen

Type abonnement Geldig
Abonnement bewoners* 24 uur per dag, 7 dagen per week
Abonnement bedrijven niet commercieel** 24 uur per dag, 7 dagen per week
Abonnement kantoortijden bedrijven*** maandag t/m vrijdag 
07.00 - 19.00 uur
Abonnement winkeltijden bedrijven***  maandag t/m zaterdag 
07.00 - 21.00 uur
Abonnement bedrijven commercieel**** 24 uur per dag, 7 dagen per week 

 * Let op: Voor bewoners die geen recht hebben op een (1e of 2e) bewonersvergunning wordt de mogelijkheid geboden tegen gereduceerd tarief een bewonersabonnement aan te schaffen voor een parkeergarage/parkeervoorziening. U komt niet voor een voordelig abonnement in aanmerking als u beschikt over 3 of meer eigen parkeerplaatsen. De tarieven en het aantal beschikbare bewonersabonnementen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn mede afhankelijk van de bezettingsgraad in de parkeervoorziening.

** Alleen aan te vragen door bedrijven/instellingen die gevestigd zijn in de betaald parkeerzone in IJsselstein. 

*** Let op! Onderstaande informatie heeft alleen betrekking op een kantoortijden abonnement en een winkeltijden abonnement.

U heeft met dit abonnement 24 uur toegang tot de parkeergarage met uw abonnementspas. Binnen de kantoortijden of winkeltijden hoeft u niets extra’s te betalen. Indien u vóór 07:00 uur de garage in rijdt, betaalt u tot 07:00 het normale parkeertarief. Indien u na 19:00 uur (in geval van een kantoortijden abonnement) of na 21.00 uur (in geval van een winkeltijden abonnement) uit de garage wil rijden, dient u eerst het normale parkeertarief te voldoen aan de kassa met uw abonnementspas.

**** Aan te vragen door bedrijven en bewoners die niet gevestigd zijn in de zone waar betaald parkeren geldt. De tarieven en het aantal beschikbare commerciële abonnementen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn mede afhankelijk van de bezettingsgraad in de parkeervoorziening. 

Gebruik

Heeft u een abonnement met afwijkende tijden? Houdt vóór het uitrijden uw abonnementspas eerst bij de kassa voor de kaartlezer. Deze vindt u aan de linkerzijde onderaan de barcodekaartlezer. Als u buiten uw abonnementstijden heeft geparkeerd, zie u het bedrag dat u nog moet betalen in het display.
 

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven.

Aanvragen

Vraag hier uw abonnement aan. Binnen vier werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, kunt u in de loge van parkeergarage Overtoom uw abonnement afhalen. U krijgt hierover bericht.

Voor parkeergarage Eiteren is er op dit moment een wachtlijst. Bij het aanvragen van een abonnement wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst.


Beëindigen

Zeg uw abonnement op met het beëindigingsformulier.
Hou hierbij rekening met een opzegtermijn van één kalendermaand.