Bezwaar op vergunningen

Bezwaar maken
Tegen het niet verlenen van een parkeervergunning is bezwaar mogelijk. Een bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van IJsselstein 
T.a.v. Manager Centrale Diensten
Postbus 489 
3800 AL Amersfoort