Veelgestelde vragen bewoners vergunningen

Wijzigen

Ik krijg een andere auto, is mijn vergunning dan nog geldig?
De vergunning is niet automatisch geldig voor uw nieuwe auto. U wijzigt uw kenteken met onderstaande formulieren:

Kentekenwijziging bewoners
Kentekenwijziging voor bedrijven

Ik heb een tijdelijke auto van de garage, is mijn vergunning dan nog geldig?
Nee, ParkeerService kan wel voor maximaal 3 dagen het kenteken van uw tijdelijke auto op uw vergunning zetten in plaats van uw eigen kenteken. Een tijdelijk kenteken kan alleen voor hele dagen worden ingesteld en niet tussentijds worden gewijzigd. Mail uw tijdelijk kenteken door naar info.ijsselstein@parkeerservice.nl en wacht op bevestiging dat uw vergunning is aangepast. 

Ik krijg voor langere tijd een leenauto omdat mijn auto in de garage staat. Wat moet ik doen?
ParkeerService kan een extra kenteken op uw vergunning zetten. Mocht het zo zijn dat er al twee kentekens op staan, dan wordt het kenteken van de auto die bij de garage staat vervangen. Op het moment dat u uw eigen auto weer terug krijgt, wordt het kenteken kosteloos door ParkeerService weer omgezet.

Wat zijn de kosten voor het wijzigen van een kenteken?
Hier zijn geen kosten aan verbonden, dit is gratis.

Ik ga verhuizen, wat moet ik doen?
Wanneer u niet meer op het adres staat ingeschreven, kunt u geen aanspraak meer maken op de vergunning. Geef binnen 14 dagen de verhuizing door aan ParkeerService. Het teveel betaalde vergunninggeld kan aan u teruggestort worden wanneer dit meer is dan € 5,00. 

Ik verhuis binnen het vergunninggebied. Zijn er extra kosten verbonden voor een bewonersvergunning?
Nee, u dient wel een adreswijziging door te geven aan ParkeerService.

Ik verhuis buiten het vergunninggebied. Ontvang ik dan restitutie voor mijn reeds betaalde bewonersvergunning?
Ja, wanneer u binnen 14 dagen de vergunning inlevert, ontvangt u over de hele maanden restitutie. U kunt te allen tijde uw vergunning opzeggen. 

Beëindigen

Hoe zeg ik mijn vergunning op?
U kunt uw vergunning opzeggen door dit formulier in te vullen.

Als ik verhuis, krijg ik dan mijn geld terug?
Na inlevering van een restitutieformulier kunnen de resterende volle maanden van het betaalde vergunninggeld aan u terugbetaald worden.

Wat gebeurt er als ik verhuis en mijn vergunning houd?
U heeft geen recht meer op uw vergunning als u niet meer ingeschreven staat op het adres. Bij een controle wordt uw vergunning ingetrokken en loopt u het risico op een bekeuring.

Krijg ik een bevestiging van mijn opzegging?
Ja, u ontvangt van ons een bevestiging.

Kan ik telefonisch opzeggen?
Uit het oogpunt van veiligheid werken we alleen met opzeggingen die wij kunnen verifiëren, dus opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk.

Verlengen

Hoe verleng ik mijn vergunning voor het volgende vergunningjaar?
De parkeervergunning is geldig tot en met 30 juni. Het nieuwe vergunningjaar start op 1 juli. Eind mei ontvangt u bericht over de verlenging en betaling van uw vergunning.

Algemene vragen

Op welke tijden geldt er vergunningparkeren? 
Centrum, Schil en W-zone: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en vrijdagavond (i.v.m. koopavond) van 18.00 tot 21.00 uur.  

Mag ik met mijn gehandicaptenparkeerkaart parkeren op betaald parkeerplaatsen? 
Met een gehandicaptenparkeerkaart geldt een gehele vrijstelling op betaald parkeren plaatsen, uitgezonderd de parkeergarages.

Ik krijg mantelzorg, kan ik iets regelen voor mijn mantelzorgverlener?
U kunt een mantelzorgvergunning aanvragen zodat uw mantelverzorger kan parkeren. Bij de aanvraag voegt u een recente medische verklaring toe of een indicatie waaruit blijkt dat mantelzorg nodig is. De vergunning is bestemd voor een mantelzorger die buiten de parkeerzone woont.

Kan ik voor mijn bezoek een vergunning aanvragen?
U kunt als bewoner uw bezoekers tegen gereduceerd tarief laten parkeren in de Schil van IJsselstein. In het centrum zelf is dit niet mogelijk. Bezoekers van centrumbewoners parkeren ook in de Schil rond het centrum. Kijk voor meer informatie op de pagina over de digitale bezoekersregeling. 

Wat als ik een loodgieter op bezoek krijg? Wat zijn de kosten en waar mag hij staan?
Er kan gebruik gemaakt worden van de betaald parkeerplaatsen of er kan een werkparkeervergunning aangevraagd worden. Daarnaast kunt u het kenteken op uw digitale bezoekersregeling aanmelden. De bezoekersregeling is alleen te gebruiken in de Schil.

Wat moet ik doen als iemand op mijn privé parkeerplaats staat geparkeerd?
U kunt contact opnemen met de handhaving via telefoonnummer 033-247 3000.

Kan ik voordat ik er woon al een vergunning aanvragen bv. voor verhuizing of klussen?
Nee, dit kan niet. Een voorwaarde om een parkeervergunning te krijgen is dat u ingeschreven staat op een adres in het vergunninggebied.

Worden alle aangevraagde vergunningen toegekend?
De vergunningen worden uitgegeven op basis van de beschikbare capaciteit. In het centrum is de ruimte beperkt en wordt aan bewoners of bedrijven slechts een 1e vergunning voor parkeren in het centrum uitgegeven. Een volgende vergunning kan nog wel worden toegekend voor het parkeren in de schil. Bij de zakelijke parkeervergunning gelden ook nog andere regels, te weten: 
Parkeerzone Centrum: 1 vergunning per 100 m² bruto vloeroppervlak.
Parkeerzone Schil: 1 vergunning per 50 m² bruto vloeroppervlak.
Daarnaast is er een maximum van het aantal vergunningen afhankelijk van het aantal fte wat in een bedrijf werkzaam is.

Mijn garage gebruik ik als schuur/extra woonruimte, mag ik dan toch een vergunning?
Het recht op een 1e vergunning vervalt. U kunt wel aanspraak maken op een 2e vergunning.

Moet ik een vergunning aanvragen voor caravan/aanhanger? 
Nee, een vergunning is geldig voor een motorvoertuig. Een caravan mag alleen op een betaald parkeerplaats staan als deze gekoppeld is aan de auto met een parkeervergunning. Dit geldt ook voor een aanhangwagen.