Mantelzorgvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u als bewoner afhankelijk bent van mantelzorg (niet beroepsmatige, onbetaalde zorg) dan kunt u voor uw mantelzorger een vergunning aanvragen. Deze vergunning is bestemd voor de mantelzorger die buiten de parkeerzone of in een andere gemeente woont. De mantelzorgvergunning wordt u verstrekt op basis van een recente medische verklaring (maximaal 2 maanden oud), opgesteld door een daartoe bevoegde arts of instantie. Een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis volstaat ook.

De mantelzorgvergunning is geldig tijdens reguleringstijden en in de parkeerzone waar de zorgaanvrager woonachtig is.

Tarieven

Aan de mantelzorgvergunning zijn geen kosten verbonden. Deze vergunning wordt gratis verstrekt.

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.
Een vergunning vraagt u aan met het aanvraagformulier voor een mantelzorgvergunning.

Gebruik van uw vergunning

In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.